https://www.youtube.com/watch?v=7PzDKSsVwv0

#SGO48 #Shonichi #初日
SGO48 1st generation - Shonichi / Ngày đầu tiên
Cre: Yeah1 Universalday; Đại nhạc hội Honda Luôn lắng nghe, luôn vì bạn
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Contact me:
buianhhuy.cbl@gmail.com
instagram.com/huy.ahn

powered by Auto Youtube Summarize

おすすめの記事